ICNAB

Mr. Sabahudin ef. Ćeman na sastanku glavnih imama u Sarajevu

 

Glavni imam Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike, mr. Sabahudin ef. Ćeman, učestvovao je na dvodnevnom seminaru glavnih imama i predsjednika krovnih organizacija Islamske zajdnice u dijaspori koji je organizovao Odjel za dijasporu Uprave za vanjske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Opširnije: Mr. Sabahudin ef. Ćeman na sastanku glavnih imama u Sarajevu

Hutba: Učešće na izborima

 

Pripremio: Mr. Sabahudin ef. Ćeman

 

            Islam je sveobuhvatan način života u kojem vjernik nalazi smiraj duše i balans življenja. Islam vjernika odgaja kao odgovornu, svjesnu i savjesnu osobu koja svoja uvjerenja i stavove gradi na principima Kur’ana i Sunneta Muhammeda a.s. “Dunjaluk je ahiretska njiva”, uči nas Poslanik Muhammed a.s. Iz ovog hadisa shvatamo ulogu i važnost ovoga svijeta kao pozornice na kojoj se odvija radnja od čijeg ishoda zavisi i konačna sudbina svih nas. Naš ukupan odnos prema ovom svijetu i način života koji živimo na ovom svijetu je odrednica našeg konačnog položaja na ahiretu. Jedan od aspekata našeg života u Americi, gdje kao Muslimani još uvijek ne možemo reći da imamo svoje izgrađeno mišljenje ili stav je u sferi političkih tokova. Muslimani u Americi zaostaju u političkoj svijesti više nego u bilo kojem drugom području. Postoji bojazan da, ako se to nastavi i u budućnosti, mi kao zajednica se nećemo računati kao ozbiljan i meritoran faktor vrijedan pažnje. Allah dž.š. nas podsjeća u Kur’anu da treba da se brinemo o sebi:

O vjernici, brinite se o sebi; ako ste na Pravome putu, neće vam nauditi onaj ko je zalutao! Allahu ćete se svi vratiti i On će vas obavijestiti o onome šta ste radili. {Al Maida 105}

Opširnije: Hutba: Učešće na izborima

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Fadil Novalić, u posjeti St. Louisu

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Fadil Novalić,  i nj.e. ambasador BiH u Sjedinjenim Američkim Državama Haris Hrle, sastali su se sa predstavnicima džemata “Nur” i  predstavnicima džemata Bosnian Islamic Center of Saint Louis u nedjelju 2. oktobra 2016. godine.

 

Tom prlikom premijer Novalići i ambasador Hrle uvjerili su se na licu mjesta o organizovanju Bošnjaka St. Louisa kroz dotične džemate kao i projektima i preporodu dijela grada u kom se bošnjačka zajednica nalazi. 

Opširnije: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Fadil Novalić, u posjeti St. Louisu

U potrazi za Bogom

Kao predvodnici džemata i učitelji nerijetko smo preokupljeni pitanjima pridržavanja i prakticiranja islama među našim džematlijama, kako mlađima tako i onima u poodmaklim godinama svoga života. Ovo pitanje se posebno nameće prilikom posmatranja članova naše zajednice koji su u prošlosti, u svojim matičnim zemljama,  bili privrženiji religiji i tradicionalnom načinu života, dok na Zapadu mnogi od njih se gube u suvremenom načinu života, njegovima zahtjevima i zamkama, te gube od svoje duhovnosti. Ovo je posebno vidljivo kod mlađe populacije, koja previše zauzeta svojim svjetovnim poslovima, teško da i razmišlja o potrebi uspostavljanja i razvijanja svoga duhovnog i vjerskog života. 
 
 
Mladi ljudi iskreno priznaju da su sve manje povezani sa religijom svojih roditelja, te iako imaju neke nejasne pojmove o Bogu, ti pojmovi nisu dovoljno jaki da im nametnu aktivno razmišljanje o svrsi i ulozi njihova postojanja na ovom svijetu.

Opširnije: U potrazi za Bogom

Povodom Nove Hidžretske 1438. godine

Povodom Nove Hidžretske 1438. godine1
 

„Onaj ko se iseli Allaha radi naći će na Zemlji mnogo mjesta, uprkos svojim neprijateljima, i slobodu. A onome ko napusti svoj rodni kraj radi Allaha i Poslanika Njegova, pa ga stigne smrt, nagrada od Allaha njemu je sigurna. - A Allah mnogo prašta i milostiv je.“2

 

Svakog prvog Muharrema po islamskom kalendaru nastupa nova hidžretska godina. Muslimani računaju vrijeme na osnovu davnog događaja seobe Poslanika Muhammeda a.s. i njegovih sljedbenika iz Meke u Jesrib, kasnije preimenovan u Medinu.

 

Na hidžru se često gleda na jedan pojednostavljen način, kao seobu jedne grupe ljudi iz jednog grada u drugi. Analiziramo ovaj događaj kroz historijsku perspektivu nastojeći odgovoriti na neka osnovna pitanja: ko, kad, zašto, koliko, itd. Malo govorimo o toj seobi prve muslimanske zajednice na jednoj ljudskoj i emocionalnoj razini. Rijetko analiziramo posljedice koje je ovaj veliki događaj islamske povijesti imao na pojedince i porodice.

Opširnije: Povodom Nove Hidžretske 1438. godine