ICNAB

Međureligijski dijalog: Bosansko dijasporalno iskustvo

Piše: dr. Hazim ef. Fazlić

 

Druga polovina dvadesetog i početak dvadeset i prvog stoljeća karakterišu sve učestaliji pozivi, kako od strane svećenstva i ostalih predvodnika vjerskih zajednica, tako i od strane akademskih pregalaca, pa i političkih subjekata, za međureligijskim dijalogom.

 

Neki smatraju da je Vatikanskim koncilom 1960-ih iniciran i uspostavljen jedan novi pravac u odnosima među različitim religijskim tradicijama, od strane Katoličke crkve. Međutim, bar pedeset godina ranije, još prije Prvog svjetskog rata su protestantske crkve započele sa ekumenskom/međureligijskom saradnjom preko prethodnika Svjetskog saveza crkava i nacionalnih saveza crkava, te od 1948. godine Svjetskog saveza crkava počele sa dijalogom, isprva sa jevrejima a kasnije i sa drugim religijama. Također, ima mišljenja da su se međureligijski dijalog i duboke teološke rasprave vodili stoljećima, te da je islamska civilizacija bila jedna od plodonosnijih po tom pitanju.

Opširnije: Međureligijski dijalog: Bosansko dijasporalno iskustvo

Strategija i plan rada i aktivnosti Imama, članova Džematskog odbora i svih kompetentnih i zainteresiranih članova i aktivista Islamske zajednice (džemat) u bošnjačkoj dijaspori

 

Piše: Mr. Abdulah ef. Polovina

 

PRVI DIO

Predmet: Strategija i plan rada i aktivnosti Imama, članova Džematskog odbora i svih kompetentnih i zainteresiranih članova i aktivista Islamske zajednice (džemat) u bošnjačkoj dijaspori

 

 

 

 

U Kur`anu piše:"Allah poziva u Kuću mira i ukazuje na pravi put onome kome On hoće. One koji čine dobra djela čeka nagrada, i više od toga! Lica njihova neće tama i sjeta prekrivati; oni će stanovnici Dženneta biti, u njemu će vječno boraviti. A one koji čine nevaljala djela čeka kazna srazmjerna onom što su počinili; njih će potištenost prekrivati, niko ih od Allaha neće zaštititi, lica će im biti tamna kao da su se na njih spustili dijelovi mrkle noći; stanovnici vatre će oni biti, i u njoj će vječno boraviti!" (Junus: 25,26 i 27)

U Kur`anu piše:Elif Lam Mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: "Mi vjerujemo!" i da u iskušenje neće biti dovedeni? A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu“. (Ankebut, 1-3)

 

Opširnije: Strategija i plan rada i aktivnosti Imama, članova Džematskog odbora i svih kompetentnih i...

Održana 4. skupština medžlisa 1 - Zapad

Uzvišeni Allah džellešanuhu u Kur`anu kaže: ”Reci: O Allahu, koji svu vlast imaš, Ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš; Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ; u Tvojoj ruci je svako dobro, Ti, uistinu, sve možeš!” (Ali ‘Imran, 26)

 

Allahov poslanik Muhammed alejhisselam je rekao: „Allahova ruka (pomoć) je sa džematom (zajednicom/timom), a onaj ko se odvoji od džemata (zajednice/tima) odvojio se u vatru.“ (Sunen Et-Tirmizi)

 

Muhammed alejhisselam je rekao:"Ko radi sa ljudima i pri tome im ne čini nasilje, ko im prenosi nešto i pri tome ne laže, ko obeća nešto i obećanje ne iznevjeri, on je osoba izrazite čestitosti i krajnjeg poštenja. Njega treba prihvatiti kao rođenog brata, a nikako ga odbaciti. Odbacivanje takvog je zabranjeno." (Hatib el-Bagdadi)

 

Dana 28. Januara 2017. godine održana je 4. redovna skupština medžlisa 1 – Zapad, Islamske Zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike. Ova skupština je održana u Seattle, WA. Domaćin je bio tamošnji ICBW džemat i organizacija na čelu sa imamom Begzudin ef. Jusićem i predsjednicom džematskog odbora Elvirom Vojniković.

Opširnije: Održana 4. skupština medžlisa 1 - Zapad

Doprinos i žrtva Bošnjakinja kroz historiju

 

Piše: Aiša Purak 

 

Od pamtivijeka Bošnjakinju je krasila velika snaga i vjera, čak i kada je bila zarobljavana i mučena, nije dala Bošnjakinja svoje vjere i identiteta.
 
 
     Kroz cijelu bošnjačku historiju Bošnjakinja je ljubomorno čuvala i očuvala svoj vjerski, nacionalni i kulturni identitet, a često ga je i svojim životom plaċala. Društveni i pravni položaj naše žene se mijenjao shodno vladajućoj strukturi. Prije dolaska Osmanskog carstva na prostore Bosne i Hercegovine zabilježeno je niz masovnih stradanja žena, kao i nakon povlačenja Osmanlija sa bh. područja. Masovna ubijanja, silovanja, prodaja i kupovina, pokrštavanja žena Bosne su, nažalost, njihov krvavi danak kojeg su kroz historiju plaćale, bilo iz izbora ili sudbine da budu drugačije od svojih susjeda, ali i sramna mrlja mnogih vladajućih struktura Bosne koje su zakazale u njihovoj zaštiti. 

Opširnije: Doprinos i žrtva Bošnjakinja kroz historiju

Glavni imam IZ Bošnjaka Sjeverne Amerike: Rahatluk je riječ koja se ne može prevesti na engleski

Za Preporod govori mr. Sabahudin ef. Ćeman, glavni imam Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike. Intervju je objavljen u u printanom izdanju Preporoda br. 1-1083 od 1.1.2017.

 

"Rahatluk je riječ koja se ne može prevesti na engleski" kaže mr. Sabahudin ef. Ćeman koji ovaj put govori o četiri generacije Bošnjaka u Americi; o podizanju džemata; o kupovini crkava koje se restauriraju u džamije; o brzom životu u Americi; reakcijama na Trampov izbor za predsjednika Amerike...

Opširnije: Glavni imam IZ Bošnjaka Sjeverne Amerike: Rahatluk je riječ koja se ne može prevesti na engleski