ICNAB

Održana 4. skupština medžlisa 1 - Zapad

Uzvišeni Allah džellešanuhu u Kur`anu kaže: ”Reci: O Allahu, koji svu vlast imaš, Ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš; Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ; u Tvojoj ruci je svako dobro, Ti, uistinu, sve možeš!” (Ali ‘Imran, 26)

 

Allahov poslanik Muhammed alejhisselam je rekao: „Allahova ruka (pomoć) je sa džematom (zajednicom/timom), a onaj ko se odvoji od džemata (zajednice/tima) odvojio se u vatru.“ (Sunen Et-Tirmizi)

 

Muhammed alejhisselam je rekao:"Ko radi sa ljudima i pri tome im ne čini nasilje, ko im prenosi nešto i pri tome ne laže, ko obeća nešto i obećanje ne iznevjeri, on je osoba izrazite čestitosti i krajnjeg poštenja. Njega treba prihvatiti kao rođenog brata, a nikako ga odbaciti. Odbacivanje takvog je zabranjeno." (Hatib el-Bagdadi)

 

Dana 28. Januara 2017. godine održana je 4. redovna skupština medžlisa 1 – Zapad, Islamske Zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike. Ova skupština je održana u Seattle, WA. Domaćin je bio tamošnji ICBW džemat i organizacija na čelu sa imamom Begzudin ef. Jusićem i predsjednicom džematskog odbora Elvirom Vojniković.

Opširnije: Održana 4. skupština medžlisa 1 - Zapad

Glavni imam IZ Bošnjaka Sjeverne Amerike: Rahatluk je riječ koja se ne može prevesti na engleski

Za Preporod govori mr. Sabahudin ef. Ćeman, glavni imam Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike. Intervju je objavljen u u printanom izdanju Preporoda br. 1-1083 od 1.1.2017.

 

"Rahatluk je riječ koja se ne može prevesti na engleski" kaže mr. Sabahudin ef. Ćeman koji ovaj put govori o četiri generacije Bošnjaka u Americi; o podizanju džemata; o kupovini crkava koje se restauriraju u džamije; o brzom životu u Americi; reakcijama na Trampov izbor za predsjednika Amerike...

Opširnije: Glavni imam IZ Bošnjaka Sjeverne Amerike: Rahatluk je riječ koja se ne može prevesti na engleski

"Šta je američki musliman“ - Prikaz i analiza knjige

Abdullahi Ahmed An-Naim je Čarls Hovard Kandler profesor prava na Emory Univerzitetskom Centru u SAD-u. Međunarodno priznati učenjak islama i ljudskih prava i vodeći muslimanski mislilac u Sjedinjenim Državama, svojom novom knjigom Šta je američki musliman? Prihvatanje vjere i državljanstva, obraća se američkim muslimanima, kako onim rođenim u Americi, tako i imigrantima, da potpuno i konstruktivno prihvate svoje američko državljanstvo. Po njegovom mišljenju 'biti musliman po ubjeđenju i izboru, što je i jedini način da se bude musliman, jedna je od ključnih odlika amerikanizma.

 

Njegova knjiga ima dva glavna cilja: proaktivno državljanstvo i vjersko samoodređenje. Na stranicama ove knjige, autor 'podstiče američke muslimane da poduzmu proaktivan i afirmatvian stav o državljanstvu, te da teže vjerskom samoodređenju, uključujući kritičko samorazumijevanje svoga identiteta i uvjeta pod kojima se samoodređenje može imati.'

Opširnije: "Šta je američki musliman“ - Prikaz i analiza knjige

Značajni datumi u 2017. godini - Kratka objašnjenja


Predstavljamo vam listu za neke mubarek dane i noći koji se nalaze u takvimu (kalendaru) Islamske Zajednice u Bosni i Hercegovini, kao i neke značajnije datume koji nisu u takvimu, ali su veoma bitni za našu zajednicu u Sjevernoj Americi. S obzirom da se planiraju i otvori nekoliko džamija, kao i Sabor Islamske Zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike (ICNAB), ovaj kalendar sa mubarek danima, noćima, kao i značajnijim danima će biti osvježen kako nove informacije budu dospijevale.

 

Detalje o navedenim datuma možete naći u daljem dijelu teksta.

 

Skupštine medžlisa – januar/februar 2017.
Džemati koji su u sastavu ICNAB-a održavaju svoje redovne skupštine medžlisa na kojim imam i predstavnici džemata diskutuju o aktuelnim stvarima i pitanjima vezanim za rad džemata ili medžlisa, te dogovaraju o pitanja koja su od interesa za džemat i medžlis, te ih iznose na Saboru ICNAB-a.

Opširnije: Značajni datumi u 2017. godini - Kratka objašnjenja

22. Susreti Bošnjaka Sjeverne Amerike održat će se u Phoenixu, Arizona

 

Organizacioni odbor 22. Susreti Bošnjaka Sjeverne Amerike u saradnji sa Upravnim odborom Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike (ICNAB) odabrao je Phoenix, AZ kao mjesto održavanja 22. Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike.

Opširnije: 22. Susreti Bošnjaka Sjeverne Amerike održat će se u Phoenixu, Arizona