ICNAB

Reisu-l-ulema u zvaničnoj posjeti državi Kuvajt

 

Sarajevo, 16. maj 2013. (MINA) - Na poziv Ministarstva vakufa i pravde države Kuvajta u službenoj posjeti ovoj zaljevskoj državi u periodu od 11. do 15. maja 2013. godine boravila je visoka delegacija Islamske zajednice na čelu sa reisu-l-ulemom Husein ef. Kavazovićem. Pored reisu-l-uleme sastav delegacije činili su i Muamer ef. Zukorlić, muftija sandžački, Edhem ef. Čamdžić, muftija banjalučki, mr. Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije te Vesim Subhi, koordinator u Uredu za odnose sa islamskim svijetom.

 

Cilj posjete bio je učvršćivanje saradnje između Islamske zajednice u BiH i Ministarstva vakufa Kuvajta, kao i institucija čiji je osnivač ministarstvo vakufa te drugih koje usko surađuju sa ministarstvom.

Reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović imao je brojne susrete i sastanke sa vladinim i nevladinim organizacijama.

Delegacija je imala prijem kod premijera Vlade Kuvajta njegove visosti Al-Šejh Džabir Al-Mubarak Al-Sabah, koji je u razgovoru sa reisu-l-ulemom izrazio svoju zahvalnost Islamskoj zajednici na naporu koji ulaže u širenju vjere i pozitivnih vrijednosti u društvu. Također, premijer je izrazio spremnost Vlade Kuvajta, na svim nivoima, da pomogne građanima BiH. Reisu-l-ulema je prilikom ovog susreta kao i u svim narednim isticao ulogu Kuvajta u poslijeratnoj obnovi BiH i kontinuiranoj pomoći narodu Bosne i Hercegovine. On se također zahvalio na dosadašnjoj uspješnoj saradnji te pozvao predstavnike i zvaničnike Kuvajtske vlade i humanitarnih organizacija da i dalje budu prisutni u BiH.

Delegaciju Islamske zajednice primio je i predsjednik parlamenta Kuvajta gosp. Ali Al-Rašid koji je također izrazio spremnost da se odazove svim zahtjevima IZ u BiH kao i građana BiH. Inače, predstavnici parlamenta su već jednom posjetili IZ u BiH.

U razgovoru sa ministrom vakufa i pravde gosp. Šeride Abdul Aziz El Mašardži, koji je nedavno boravio u posjeti IZ, naglašena je i potvrđena važnost saradnje između ministarstva i IZ. Reisu-l-ulema je pozvao ministra da se angažira u iznalaženju mogućnosti za dovršetak izgradnje zgrade Rijaseta IZ.

Pored navedenih institucija, delegacija IZ imala je sastanke sa zamjenikom ministra vakufa dr. Adil Felahom i njegovim pomoćnicima. Dr. Adil dugogodišnji je zamjenik i najutjecajniji čovjek u Ministarstvu vakufa. Potom su uslijedile posjete Generalnom sekretarijatu vakufa Kuvajta na čelu sa generalnim sekretarom dr. Abdul Muhsin el-Hurafi i njegovim najbližim saradnicima, Međunarodnoj islamskoj humanitarnoj organizaciji na čelu sa predsjednikom dr. Abdullah Ma'tukom, humanitarnoj organizaciji Ar-Rahma al-alemijah, Vrhovnom savjetodavnom odboru za rad na popunjavanju i primjeni odredaba islamskog prava na čelu sa dr. Halid Mezkurom, Bejtu zekatu, na čelu sa zamjenikom generalnog direktora Halid el-Husejnijem,  Fondaciji za promociju Poslanikove porodice i njegovih časnih ashaba, Humanitarnoj organizaciji „Ihja turas al-islami“, na čelu sa dr. Tarik Isa, Međunarodnom centru El-Vesetijje, kao i brojnim drugim institucijama.

Na svim sastancima sa istaknutim ličnostima posebno se naglašavala strateška pomoć Islamskoj zajednici u Sandžaku i Banjoj Luci. Kandidirani su i konkretni projekti poput školskog centra u Novom Pazaru, Islamskog centra u Banja Luci, te vakufski revolving fond.

Uz delegaciju IZ prilikom posjeta različitim institucijama često je bio prisutan i ambasador BiH u Kuvajtu gospodin Senahid Bristrić. (kraj)