ICNAB

Pomozite izgradnju novog Islamskog Centra u Hamiltonu

 

Prije više od deset godina Bošnjaci Hamiltona su odlu?ili izgraditi zajednicu vjernika koja ?e se boriti za o?uvanje i ja?anje islamske, bošnja?ke i bosanske komponente bošnja?kog narodnog bi?a. Oni su dobrovoljno odlu?ili da se razvojem ovih komponenti, primjenom razli?itih metoda djelovanja, organizovano suprostave asimilaciji u kanadski Kulturni mozaik i prihvate pozitivne vrijednosti integracije u kanadsko društvo. Tako je nastao Bošnja?ki islamski centar Hamilton, {BIC Hamilton}, zajednica dobrovoljno udruženih vjernika u ime Allaha dž.š.

Svojim desetogodišnjim radom, BIC Hamilton, organizovano odgovara na pitanja islamskog, bošnja?kog i bosanskog identiteta. Zahvaljuju?i BIC Hamilton, Bošnjaci su, s jedne strane, znala?ki apsorbovali ona kulturna postignu?a kanadskog društva koja korespondiraju sa temeljnim zahtjevima islamskog kreda, i s druge strane, uticali su na duhovno opleminjavanje i kulturno oboga?ivanje kanadskog Kulturnog mozaika.

Po?etak BIC Hamilton je bio u tami podruma jedne stare zgrade. Tama podrumske džamije ubrzo postaje prepreka daljem razvoju zajednice. Zato se ?lanovi odlu?uju da napuste tamu podruma i iza?u na svijetlo džamije. Kupuje se mala ku?a i u rekordnom vremenu otpla?uje i adaptira u džamiju. To je bila džamija, ali i divan komad Bosne i Hercegovine, ovamo daleko od naše matice, kako su to ?esto govorili mnogobrojni gosti. Tako su stvorene predpostavke za još kvalitetnije i kvantitetnije širenje djelatnosti.

Opširnije: Pomozite izgradnju novog Islamskog Centra u Hamiltonu

Poziv na 18 Susrete Bošnjaka S. Amerike