ICNAB

Održana Skupština ženske grupe "Bošnjakinja"

Ženska grupa "Bošnjakinja" večeras je (18.mart 2017) organizovala  svoju četvrtu redovnu godišnju Skupštinu.
 
Na Skupštini su prezentovani dosadašnji rezultati rada i izneseni prijedlozi budućih aktivnosti.
 
Odbor grupe je proširen na 7 članica, a novoizabrani Odbor čine:
1. Amina Sendić-Mešić (predsjednica)
2. Raba Mehmedović (blagajnica)
3. Edita Omerbegović (sekretarica)
4. Amela Zukobašić
5. Alma Sikirić
6. Sabina Husomanović
7. Amela Cerić
Nakon Skupštine prelijepo nastavljeno je  druženje u okviru "Family Night".
 
Ženska grupa "Bošnjakinja" osnovana je 2012.godine i predstavlja svijetlu tačku džemata BICC Chicago.