ICNAB

Hutba Muriz ef. Mešića

Hutba – Primjer u usklađivanja znanja od Allaha  i odgoja iz Kur’ana!

 

Svaka hvala pripada Allahu, donosimo salavat na posljednjeg Božijeg Poslanika, na njegovu porodicu, čestite ashabe i sve one koji ih slijede vjerujući i čineći dobro.

Dvije stvari se kod svakog čovjeka najviše vrednuju, one su obrazovanje i odgoj.

Allah, dž. š., u Kur'anu nam navodi primjer da je On taj Koji je poučio čovjeka imenima stvari, pa kaže: ''I On Adema pouči nazivima svih stvari, a onda ih predoči melekima i reče: "Kažite Mi nazive njihove, ako istinu govorite!" "Hvaljen neka si" - rekoše oni - "mi znamo samo onočemu si nas Ti poučio; Ti si Sveznajući i Mudri.''(El-Beqare, 30)

Nadalje, On je taj Koji od čovjeka traži da nastavi sa učenjem i istraživanjem pa u svojoj posljednjoj Objavi od cijelog čovječanstva to zahtijeva: ''Citaj, uci, u ime svoga Gospodara Koji sve stvara...'' (El-‘Aleq, 1)

Najbolje znanje je znanje koje je došlo od Allaha, koje su dobijali Božiji poslanici i po njemu postupali i nama naređivali da po tome postupamo. Allah Uzvišeni u 65. ajetu sure En-Nisa kaže: ''I tako Mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore.''

Opširnije: Hutba Muriz ef. Mešića