ICNAB

Ramazanska hutba o zekatu

U posljednjoj trećini, najodabranijeg mjeseca u godini, naše su duše već uveliko osvježene pojačanim ibadetom posta, namaza, učenja Kur'ana, zikra i drugih vidova ibadeta. Većina nas će pomenute ibadete u ovom mjesecu krunisati i ibadetom davanja zekata i sadekatu-l-fitra.
 
Zekat je ibadetska obaveza koja se može izvršiti tokom cijele godine, ali se najviše izvršava u toku ovog mjeseca. Zekat se kao neupitna obaveza i ibadet za muslimane spominje na više mjesta u Kur’anu, od toga na dvadeset osam mjesta zajedno sa namazom. Uz šehadet, zekat je islamski šart koji ima najčvršću vezu sa namazom, što svjedoči i navedena činjenica o njihovom zajedničkom spominjanju u Kur'anu. Kur'anska veza namaza i zekata potvrđena je i riječima Muhammeda alejhi selam da bez ispunjavanja obaveze zekata, nema ni primljenog namaza.

Opširnije: Ramazanska hutba o zekatu

Propisi vezani za sadekatu fitr

Sadekatu fitr je obaveza koja spada u ibadeta tokom ramazana.  Sadekatul fitr ima svoje utemeljenje u Šeriatu, a dokaz za to je predaja u kojojibn Omer r.a, kaže: „Allahov Poslanik s.a..v.s., je propisao da se dadne na ime sadekatul fitra jedan sa' datula, ili ječma, za svakog roba, slobodnog, malog i odraslog muslimana. Naredio je da se dadne prije nego što svijet izađe da klanja bajram-namaz.“ Vadžib je dati sadekatul fitr, jer se iz ovog teksta jasno vidi značenje riječi: „Propisao je Poslanik s.a.v.s.“

Sadekatul fitr je obaveza svakom slobodnom muslimanu koji posjeduje nisab, koji mu pretiče preko njegovih osnovnih potreba za život. To znači da je dužan dati sadekatul fitr svaki onaj koji ima jedan sa' hrane preko potreba svoje porodice u toku dvadeset četiri sahata. Ako uzmemo ovo u obzir, onda dolazimo do zaključka da je malo onih koji su u kategoriji osoba koje nisu dužne dati sadekatul fitr. Sadekatul fitr nisu dužni dati oni koji nisu punoljetni, ali su zato dužni dati oni koji vode brigu o njima kao što su roditelji ili staratelji.

Opširnije: Propisi vezani za sadekatu fitr

Nekoliko riječi o fidji

Namjera pisanja o ovoj temi, ponukala me je na osnovu iskustva sa terena i razgovora sa osobama koje podliježu pod kategoriju onih koji trebaju dati fidju.
 
Ako se uspije ovim člankom bar malo približiti ova problematika, cilj će biti postignut. Molim Uzviženog Allaha dž.š., da ove riječi budu od koristi onima koji budu isčitavali ovaj tekst.
 
Primijetio sam, kada nastupi ramazan, mnogo govora se posveti postu, šta se može, a šta ne, ističu se vrijednosti posta, a zanemaruju se osobe koje zbog svoje starosti, iznemoglosti ili trajne bolesti nisu u stanju da poste. Ima čak slučajeva, da osobe koje su čitav svoj život posvetile postu, kada dođu u godine starosti i iznemoglosti, odbijaju da plate fidju, jer su čitav svoj život samo slušale o postu i vrijednostima posta, a tematiku fidje nisu imale priliku da čuju, ili da propise o fidji primjene u svome životu.

Opširnije: Nekoliko riječi o fidji

Još članaka...