ICNAB

Strategija i plan rada i aktivnosti Imama, članova Džematskog odbora i svih kompetentnih i zainteresiranih članova i aktivista Islamske zajednice (džemat) u bošnjačkoj dijaspori - II Dio

 

Piše: Mr. Abdulah ef. Polovina

 

Čitajte prvi dio ovog teksta na linku: http://www.icnab.com/index.php/vijesti/aktuelno/612-strategija-i-plan-rada-i-aktivnosti-imama-clanova-dzematskog-odbora-i-svih-kompetentnih-i-zainteresiranih-clanova-i-aktivista-islamske-zajednice-dzemat-u-bosnjackoj-dijaspori

 

Drugi dio

 

Predmet: Strategija i plan rada i aktivnosti Imama, članova Džematskog odbora i svih kompetentnih i zainteresiranih članova i aktivista Islamske zajednice (džemat) u bošnjačkoj dijaspori

 

13. Organizirati kur'anske i hadiske sesije,instruirati i insprisati džematlije da svakodnevno uče i čitaju prijevod Kur'ana, čitaju Hadis, Siru ili druge korisne knjige, novine, štiva itd. Ta, mi smo „ummet ikre'“! Razvijeni svijet čita u metrou, aerodromu, avionu, na pauzama, pikniku i svim prilikama. Apsurd je govoriti o bilo kakvom uspjehu bez čitanja, upornog rada i discipline. A Allah, subhanehu ve te'ala, na ovome svijetu daje svakome ko se pridržava spomenutih načela, bili oni vjernici ili nevjernici, pokorni ili nepokorni, muslimani ili nemuslimani. Jer, On je pravedan! Što smo udaljeniji od vjere, sve teže i gore će nam biti, dok će drugi, što su udaljeniji od svoje vjere, sve raskošnijim životom živjeti. Ali, ovaj život je kao treptaj oka i treba ga, doista, znati i htjeti iskoristiti. Debelo se isplati zaraditi vječnost za prolaznost. Rekao bi čuveni Omer el-Hajjam: „Čovječe, ako živiš stotinu, petsto i hiljadu godina, pa šta?! Opet ima kraj!“

 

Opširnije: Strategija i plan rada i aktivnosti Imama, članova Džematskog odbora i svih kompetentnih i...

Međureligijski dijalog: Bosansko dijasporalno iskustvo

Piše: dr. Hazim ef. Fazlić

 

Druga polovina dvadesetog i početak dvadeset i prvog stoljeća karakterišu sve učestaliji pozivi, kako od strane svećenstva i ostalih predvodnika vjerskih zajednica, tako i od strane akademskih pregalaca, pa i političkih subjekata, za međureligijskim dijalogom.

 

Neki smatraju da je Vatikanskim koncilom 1960-ih iniciran i uspostavljen jedan novi pravac u odnosima među različitim religijskim tradicijama, od strane Katoličke crkve. Međutim, bar pedeset godina ranije, još prije Prvog svjetskog rata su protestantske crkve započele sa ekumenskom/međureligijskom saradnjom preko prethodnika Svjetskog saveza crkava i nacionalnih saveza crkava, te od 1948. godine Svjetskog saveza crkava počele sa dijalogom, isprva sa jevrejima a kasnije i sa drugim religijama. Također, ima mišljenja da su se međureligijski dijalog i duboke teološke rasprave vodili stoljećima, te da je islamska civilizacija bila jedna od plodonosnijih po tom pitanju.

Opširnije: Međureligijski dijalog: Bosansko dijasporalno iskustvo

Strategija i plan rada i aktivnosti Imama, članova Džematskog odbora i svih kompetentnih i zainteresiranih članova i aktivista Islamske zajednice (džemat) u bošnjačkoj dijaspori

 

Piše: Mr. Abdulah ef. Polovina

 

PRVI DIO

Predmet: Strategija i plan rada i aktivnosti Imama, članova Džematskog odbora i svih kompetentnih i zainteresiranih članova i aktivista Islamske zajednice (džemat) u bošnjačkoj dijaspori

 

 

 

 

U Kur`anu piše:"Allah poziva u Kuću mira i ukazuje na pravi put onome kome On hoće. One koji čine dobra djela čeka nagrada, i više od toga! Lica njihova neće tama i sjeta prekrivati; oni će stanovnici Dženneta biti, u njemu će vječno boraviti. A one koji čine nevaljala djela čeka kazna srazmjerna onom što su počinili; njih će potištenost prekrivati, niko ih od Allaha neće zaštititi, lica će im biti tamna kao da su se na njih spustili dijelovi mrkle noći; stanovnici vatre će oni biti, i u njoj će vječno boraviti!" (Junus: 25,26 i 27)

U Kur`anu piše:Elif Lam Mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: "Mi vjerujemo!" i da u iskušenje neće biti dovedeni? A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu“. (Ankebut, 1-3)

 

Opširnije: Strategija i plan rada i aktivnosti Imama, članova Džematskog odbora i svih kompetentnih i...

Još članaka...