ICNAB

Propisi vezani za sadekatu fitr

Sadekatu fitr je obaveza koja spada u ibadeta tokom ramazana.  Sadekatul fitr ima svoje utemeljenje u Šeriatu, a dokaz za to je predaja u kojojibn Omer r.a, kaže: „Allahov Poslanik s.a..v.s., je propisao da se dadne na ime sadekatul fitra jedan sa' datula, ili ječma, za svakog roba, slobodnog, malog i odraslog muslimana. Naredio je da se dadne prije nego što svijet izađe da klanja bajram-namaz.“ Vadžib je dati sadekatul fitr, jer se iz ovog teksta jasno vidi značenje riječi: „Propisao je Poslanik s.a.v.s.“

Sadekatul fitr je obaveza svakom slobodnom muslimanu koji posjeduje nisab, koji mu pretiče preko njegovih osnovnih potreba za život. To znači da je dužan dati sadekatul fitr svaki onaj koji ima jedan sa' hrane preko potreba svoje porodice u toku dvadeset četiri sahata. Ako uzmemo ovo u obzir, onda dolazimo do zaključka da je malo onih koji su u kategoriji osoba koje nisu dužne dati sadekatul fitr. Sadekatul fitr nisu dužni dati oni koji nisu punoljetni, ali su zato dužni dati oni koji vode brigu o njima kao što su roditelji ili staratelji.

Opširnije: Propisi vezani za sadekatu fitr

Nekoliko riječi o fidji

Namjera pisanja o ovoj temi, ponukala me je na osnovu iskustva sa terena i razgovora sa osobama koje podliježu pod kategoriju onih koji trebaju dati fidju.
 
Ako se uspije ovim člankom bar malo približiti ova problematika, cilj će biti postignut. Molim Uzviženog Allaha dž.š., da ove riječi budu od koristi onima koji budu isčitavali ovaj tekst.
 
Primijetio sam, kada nastupi ramazan, mnogo govora se posveti postu, šta se može, a šta ne, ističu se vrijednosti posta, a zanemaruju se osobe koje zbog svoje starosti, iznemoglosti ili trajne bolesti nisu u stanju da poste. Ima čak slučajeva, da osobe koje su čitav svoj život posvetile postu, kada dođu u godine starosti i iznemoglosti, odbijaju da plate fidju, jer su čitav svoj život samo slušale o postu i vrijednostima posta, a tematiku fidje nisu imale priliku da čuju, ili da propise o fidji primjene u svome životu.

Opširnije: Nekoliko riječi o fidji

Vrijednost ibadeta posta za vrijeme velikih vrućina i dugih dana

 

Vrijednost ibadeta posta za vrijeme velikih vrućina i dugih dana[i]

 

Podsjetimo se da je post ibadet koji se definira kao svjesno i dobrovoljno ostavljanje jela, pića, pušenja i spolnog odnosa, od zore do akšama kao i suzdržavanje od svega što kvari post. Kraće rečeno, čovjek posti cijelim svojim bićem! Cilj posta je da se izvršavanjem vjerske obaveze poveća bogobojaznost i zasluži Njegova milost, oprost i zadovoljstvo.

 

Post kao ibadet ima mnogostruko veću vrijednost ukoliko se obavlja u ljetnom periodu kada se dulje posti i kad su velike vrućine, jer se takvim postom u potpunosti ostvaruju ciljevi posta koje je Gospodar propisao. Takav post je izazovniji zbog većih teškoća u podnošenju gladi i žeđi.

Opširnije: Vrijednost ibadeta posta za vrijeme velikih vrućina i dugih dana

Još članaka...