ICNAB

Pomračenje Sunca 2017. godine: stav islamske uleme o ovom prirodnom fenomenu

 

Totalno pomračenje Sunca 21. auguusta 2017. godine  na tlu Sjeverne Amerike pratiće milioni ljudi uživo, a ovaj događaj biće prenošen putem TV kanala i interneta širom svijeta. Ovo pomračenje kretaće se sa zapada prema istoku i prvi koji će vidjeti i doživjeti totalnu solarnu eklipsu su stanovnici države Oregon. Zbog toga, većina Oregona, pogotovo obalni dio oko gradana Lincolna, u blizini Portlanda, danima je preplavljen turistima koji žele da ovaj prirodni fenomen dožive “iz prve ruke”.

 

Mr. Abdulah ef. Polovina, imam u bošnjačkom džematu u Portlandu, Oregon, objašnjava kako islam gleda na ovaj prirodni fenomen, pa kaže: “Prema propisu u našem hanefijskom mezhebu sunnet je klanjati dva rekata namaza prilikom pomračenja Sunca (salatul-kusuf), poput dva rekata sabahskog sunneta. Ovaj namaz će se klanjati bez ezana i ikameta. Prema mišljenima Ebu Jusufa i Muhammeda (učenici Ebu Hanife), na tim rekjatima Kur’an se uči na glas i uči se duže nego na drugim namazima. Duže vremena će se provesti na rukuu i sedždi a sve u cilju da se vrijeme pomračenja Sunca provede u namazu i učenju dove. Poslije selama imam će proučiti dovu sjedeći okrenut prea kibli ili stojeći okrenut prema džematlijama, što je bolje. Dova se uči do prestanka pomračenja. U slučaju da imam nije prisutan klanjat će se pojedinačno dva ili četiri rekata namaza u kućama. To su ukratko propisu o klanjanju namaza u slučaju poračenja Sunca, kako se navode u djelu Meraki el-fetah, str. 201-202. A Allah najbolje zna.”

 

Namaz koji se klanja pri pomračenju sunca je pritvrđeni sunnet kako za muškarce tako i za žene. Allahov Poslanik s.a.v.s. uspostavio ga je riječima: “Sunce i mjesec su dva Allahova znaka koji se ne pomračuju ni radi čije smrti, niti rođenja.” Hadis bilježe Ibn Hibban i El-Hakim.

 

Pomračenje Sunca je najavljeno za 9:05 časova izjutra, a Bošnjaci Portlanda i okoline će se okupiti u džamiji oko 8:30 da bi klanjali i ibadetili te tako i ovaj sunnet Poslanika a.s. sproveli u djelo. Isto se preporučuje i svima drugima koji će doživjeti i vidjeti totalno pomračenje Sunca 21. augusta 2017. godine.