ICNAB

Predstavljamo Džemat Bošnjački Islamski Kulturni Centar Grand Rapids, MI

Džemat BICC Grand Rapids je osnovan davne 1997. godine. Prvi Bošnjaci muhadžiri su se počeli doseljavati u Grand Rapids još tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1994. godine. Nakon svega par godina počinju i prve organizovane vjerske aktivnosti kao što su vjerska pouka i klanjanje teravih namaza tokom mjeseca Ramazana.

 

Džemat BICC Grand Rapids dobija i svoju prvu adresu kupovinom zgrade 2003. godine koja biva preuređena u mesdžid i imamski stan. Četiri godine nakon toga, 2007. godine, džemat BICC postaje bogatiji za još jednu prostoriju i džamijski harem od oko 1 akre zemlje.    

Broj članova našeg džemata je u stalnom porastu tako da danas broji blizu 400 članova. Od aktivnosti izdvajamo u prvom redu vjerske kao što su dnevni vaktovi, džuma namaz i mektebska nastava vikendom. Što se tiče vanrednih aktivnosti postoji jedno veće džematsko druženje jednom mjesečno. Džemat BICC pored vjerskih aktivnosti održava i druge sekcije kao što je fudbalska sekcija, a džematsko udruženje žena „HAIR“ je veoma aktivno i uvijek na usluži džematu. U našem džematu se obilježavaju sve znajačnije manifestacije i datumi, kako vjerski, tako i važni datumi u istoriji Bosne i Hercegovine.

Projekat "Selam" džamije

 

Džemat BICC Grand Rapids je prije 4 godine pokrenuo projekat izgradnje nove džamije kojoj smo dali ime „Selam džamija“. Džamija je u izgradnji od septembra 2014. godine. Dosada smo uspjeli završiti sve vanjske radove osim preuređenja par vanjskih zidova i gradnje munare. Predstoje nam trenutno unutarnji radovi. Apelujemo ovom prilikom  na sve dobre Bošnjake i Bošnjakinje da sebe ugrade u ovaj hajirli projekat. Adresa džemata je 2839 Eastern Ave SE Grand Rapids, MI 49508. Imam džemata je dr. Muaz ef. Redžić koji dolazi u džemat 2009. godine i već je osmu godinu sa nama.