ICNAB

Bosnian Islamic Association of Waterloo

Bosnian Islamic Associtation of Waterloo

Imam: Sulejman ef. Ćaušević

Ulica: 728 West 2nd Street

Grad: Waterloo

Federalna Država: IA

Poštanski Broj: 50702

Država: USA

Telefon: 319-610-2703

Fax:

DŽEMATSKI WEBSITE

 

Opis:

 

Bosanska Islamska Zajednica Waterloo je Bosanski džemat koji djeluje na podru?ju grada Waterloo u državi Iowa. Ovaj grad je spojen sa susjednim mjestom Cedar Falls i ovo podru?je je tako?e poznato i kao Cedar Valley Area. Džemat je formiran tokom jeseni 2010 godine, a zvani?no registrovan sa državnim organima države Iowe kao neprofitna organizacija 10-01-2010 godine pod imenom “Bosnian Islamic Association of Waterloo, Inc.”
 
Trenutno džemat nema svoje prostorije i vrše se naporni radovi da se prikupi što više džematlija i da se ako bog da kupi prostor, tako da bi se mogle obavljati sve planirane aktivosti, kao što su džume namazi, mektebska nastava za djecu , mevludi, tevhidi i ostali vjerski obredi.
 
Inicijativa i odluka da se formira naš bosanski džemat je rezultat potrebe za gajenjem i održavanjem našeg bosanskog identiteta, naših bosanskih obi?aja i naše tradicionalne kulture. Te potrebe za postizanjem znanja na vjerskoj pouci i islamskoj edukaciji omladine i starijih. Naš džemat trenutno naporno radi da se uspostavi zajednica i udruženje sa Islamskom Asocijacijom Bošnjaka Sjeverne Amerike http://www.mesihat.com (IABNA) i našom mati?nom zemljom Bosnom i Hercegovinom . http://www.rijaset.ba
 
Prvi javni sastanak je održan 10-20-2010, na kojem je objašnjena svrha, na?in nastajanja, pravilnik rada i daljnji planovi za ovu islamsku zajednicu. Izme?u ostalog, neki od ciljeva ove zajednice su, pomo?i muslimanima da obavljaju islamske aktivnosti u skladu s islamom kao kompletnim na?inom života, pomaganju siromašnima i usmjeravanju mla?ih generacija prema velikodušnim djelima, li?nom poboljšanju te pozitivnom doprinošenju društvu i zajednici. Džemat trenutno radi na pove?anju ?lanstva i uvezivanju ostalih bosanskih porodica koje su nastanjene u okolini grada Waterloo u okvire našeg bosankog džemata i naše islamske zajednice. Zahvaljuju?i dragom Allahu dž. š. broj džematlija je svakim danom ve?i i samim time džematska zajednica postaje ?vrš?a i ja?a. Na našoj drugoj džematskoj skupštini održanoj 12-19-2010, džemat je donio zajedni?ku odluku o kupnji prostora, dovo?enju Imama (Hodže) i odre?ena je godišnja ?lanarina/vazifa da se stvore potrebni minimalni uslovi za po?etak rada ovog bosankog džemata.
 
U me?uvremenu naš inicjativni odbor ulaže velike napore i ure?uje svu dodatnu dokumentaciju sa državnim organima koji su zaduženi za federalne, državne i porezne taxe. Tako?er se radi i na radovima na našoj web stranici www.biaw.net tako da naše džematlije i ostali posjetioci imaju još jedan izvor informisanja. Isto tako svi koji žele pomo?i da ovaj džemat što lakše i brže zapo?ne sa svojim radom mogu dati svoje donacije na džematskoj web stranici ili direktom uplatom na džematski bankovni ra?un. Molimo vas pogledajte link donacije na ovoj stranici za više informacija o donacijama i vazifi, isto tako svim džematlijama je upu?eno pismo koje sadrži detaljne informacije a može se pro?itati i na ovoj web stranici. Džematska web stranica ?e biti osvježavata i dopunjavata sa novim informacijama u skladu sa vremenom i mogu?nostima administratora iste. Ovdje moramo naglasiti da je stranica još u razvoju, da je džemat tek na po?etku i da imamo još dosta toga da uradimo, me?utim želimo na neki na?in zapo?eti tako da i mi ovdje po prvi put imamo svoj bosanski džemat, svog bosankog imama i da budemo dio zejednice koja broji preko ?etrdeset bosanksih džemata u sedam medžlisa u USA.
 
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, molimo vas pitajte na rubrici pitanja i odgovori pod linkom kontaktirajte nas, koji možete vidjeti na vrhu ove džematske web stranice. Na sva vaša pitanja pokuša?emo odgovoriti u što kra?em roku. Isto tako želimo napomenuti da je pristup nekim djelovima stranice zašti?en i da je samo potrebno da se registrujete kao korisnik na ovoj web stranici da bih imali pristup tim djelovima stranice.