ICNAB

Biografija - Nihad Poljaković

Nihad Poljaković

 

Nihad Poljaković rođen je 1974. godine u Vitinici kod Zvornika.

 

Srednju Vojnu školu je pohađao u Sarajevu. Fakultetsko obrazovanje stekao je na DeVry Univerzitetu  (DeVry University) u Denveru, savezna država Colorado, gdje je 2007. godine diplomirao biznis menadžment (Bachelor's Degree in Management).

 

Od 2009. godine obnašao je dužnost predsjednika nadzornog odbora džemata BEKCC, Denver, CO  a od 2012. godine obnaša dužnost predsjednika džemata. Od 2010. godine je član Upravnog odbora Coloraodo Islamic Society. Član upravnog odbora ICNAB-a je od 2014. godine.

 

Trenutno živi i radi u gradu Denveru, Colorado na poziciji Poslovni Koordinator, u SH Logistics. Oženjen je i otac dvoje djece.