ICNAB

O nama

Izraz "Bošnjak" je istorijsko ime koje se odnosi na većinski narod Bosne i Hercegovine. Većina Bošnjaka su muslimani koji govore bosanski jezik, iako postoje i nemuslimanski Bošnjaci. Autohtoni Bošnjaci također žive u drugim zemljama jugoistočne Europe, uključujući Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Crnu Goru, Sandžak, Srbiju i Tursku. Bošnjaci su stigli i u Ameriku i Kanadu u tri talasa doseljavanja - na početku 20. stoljeća, počevši od 1902. godine,  zatim nakon Drugog svjetskog rata 1950-ih godina, i na kraju, za vrijeme rata i genocida nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini tokom 1990-ih godina.

 

U stvari, prva registrirana Bošnjačko-američka organizacija (i američko muslimanska organizacija) je registrovana u saveznoj državi Illinois 1906. godine od strane bošnjačkih imigranata. U posljednjih deset godina dvadesetog stoljeća, bošnjački muslimanski imigranati i izbjeglice iz cijele Bosne i Hercegovine su stigle u Sjevernu Ameriku u velikom broju zbog rata i genocida u Bosni. Nažalost, uprkos brzom rastu zajednice, ona je ostala podijeljena uglavnom preko socijalnih, obrazovnih i geografskih razlika. Rastućoj bošnjačkoj zajednici je također nedostajalo sofisticiranih i profesionalnih resurse potrebnih da je uspješno predstavljaju. U 2000. godini, bošnjački muslimanski lideri iz cijele Sjeverne Amerike su se sastali kako bi razgovarali o mogućnosti ujedinjenja ove ogromne, ali još podijeljene, zajednice pod zajedničku krovnu organizaciju. Formirana je posebna komisija da istraži ovaj ambiciozni projekt koji je bez presedana u bilo kojoj drugoj američkoj muslimanskoj etničkoj zajednici. Ovi lideri su formirali Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike u 2000. godini kao političku i društvenu mrežu. Nedostajala je formalna vjerska mreža koja je bila od suštinske važnosti.

 

U 2003. godini, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike ili "ICNAB" (ranije poznata kao Islamska Udruženje Bošnjaka u Sjevernoj Americi ili ICNAB) službeno je formirana, sa dvadesetak džamija i organizacija članica. Od tada, uz rast Sjeverno Amerikče bošnjačke muslimanske zajednice, ICNAB je također narasla pa sad uključuje više od 50 formalnih članova, uključujući velike džamije i islamske centre kao i manje džamije. Oni su labavo povezani ili umreženi na drugi način u sferi ICNAB. Danas, ICNAB je prvenstveno krovna organizacija koja predstavlja više od 200.000 Bošnjaka muslimana u SAD-u i Kanadi. Putem svog članstva, ICNAB ima znanja, kontakata i dugogodišnje odnose da dopre do, ali i predstavljaja ove raštrkane muslimanske američke zajednice. ICNAB je neprofitna organizacija koja ne pravi diskriminaciju po bilo kom osnovu, uključujući  spol, rod, boju kože, rasu, vjeru, ili invaliditet.

 

Ključni ciljevi ICNAB-a

  

Ciljeve ICNAB su da:

·         Olakša i koordinira komunikaciju i ključne inicijative za organizacije svih bosanskih Muslimana u Sjeveroj Americi

·         Pruža efikasno zagovaranje na kritičnim građanskim slobodama i pitanjima socijalne pravde koje utiču na američke muslimane i ostale

·         Uspostavi i održava produktivne kolaborativne odnose s vladom, civilnim, pravnim, međureligijskim, društvenim i medijskim organizacijama

·         Educiraju Amerikance i druge o islamu kao religiji i načinu života, muslimanske kulture i tradicije, te ključnim pitanjima i izazovima sa kojim se suočavaju američki muslimani, kao i Muslimana u drugim dijelovima svijeta.

 

Značajna dostignuća ICNAB-a

  

Tokom svoje relativno kratke istorije, ICNAB je ostvario nekoliko značajnih prekretnica. Prvo ostvarenje je bio rad ICNAB-a da razvije otvoren, kolegijalni forum za bošnjačke muslimanske imame i lidere u Sjevernoj Americi da dijele ideje i pitanja i da kolektivno rješavaju problema. S vremena na vrijeme, na osnovu nastalih potreba u zajednici, ICNAB je također aktivno omogućio podršku za i saradnju sa novim organizacijama kao što je Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike.

 

Kroz predstavljanja svojih članova, ICNAB je formirao odnose of neprocjenjive vrijednosti s nekoliko vjerskih grupa, uključujući i Graduate Theological Foundation u South Bend, Indiana. Shodno tome, značajan dio međureligijskog dijaloga u Americi i Kanadi između muslimana i ljudi drugih vjera se odvija pod pokroviteljstvom ICNAB-a.

 

Pored toga, ICNAB uspješno je sa Kongresom Bošnjaka Sjeverne Amerike sarađivao na velikim zajedničkim projektima. Među njima su godišnji Susreti Bošnjaka Sjeverne Amerike, koje uspješno ujedinjuju Bošnjake muslimane širom Sjedinjenih Država, Kanade i svijeta. ICNAB je nezaobilazan partner Kongresa u organizaciji i upravljanju Susretima. U posljednjih nekoliko godina, godišnji Susreti kojim prisustvovuje 20.000 ljudi su kontinuirano izrasli u jedno od najvećih okupljanja Bošnjaka muslimana u bosanskoj dijaspori. Tokom ovih Susreta, ICNAB je također preuzeo punu odgovornost za organiziranje i uređenje svih vjerskih i obrazovnih događaja održana tokom Susreta.

 

U posljednjih nekoliko godina, ICNAB aktivno pomaže Bošnjake muslimane u Sjevernoj Americi da obave peti stub islama - Hadždž (hodočašće).

 

Osnovne vodilje strategija ICNAB-a

  

Bošnjački muslimani su dio raznovrsne tkanine Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Muslimanski Bošnjaci Amerikanci ili Kanađani igraju produktivnu ulogu u našem društvu kao komšije, suradnici, kolege, i prijatelja. Sjeverno američki Bošnjaci su i ekonomski raznolika grupa, koja  koristeći razne akademske specijalnosti i poslovnih vještina,  pronalazi način da se istakne I da kroz poslovni svijet u Sjevernoj Americi doprinese boljitku SAD-a i Kanade. Preko 10.000 Muslimana su u američkim oružanim snagama, od kojih su neki iz Bosne i Hercegovine. Postoje Bošnjački-amerikanci koji služi kao američke diplomate. Muslimanska djeca pohađaju iste univerziteta, rade na istim radnih mjestima i žive u istim zajednicama kao i ostali Amerikanci i Kanađani. Bošnjaci u Sjevernoj Americi dijele nastojanje da SAD i Kanada postanu moralno, pravedno i mirna mjesta u kojem se živi, obožavanja Bog i napreduje.

 

Kroz svoje obrazovanje, liderstvo, zastupanje i zastupničke inicijative, ICNAB nastoji da osnaži svoje organizacije članice i muslimanske zajednice za kolektivnu dobrobit svih naroda, a samim tim, da doprinese poboljšanju američkih i kanadskih društava.

 

Opseg programa i aktivnosti ICNAB-a

 

ICNAB je povezan u različite inicijative u zajednicama kroz niz strukturiranih stalnih i posebnih komisija, i ureda predsjednika i direktora za odnose sa zajednicom. Najviši su međureligijski dijalog i odnosi; odnose s medijima, uključujući i predstavljanja, nadgledanje medija, konferencija za novinare; odnosi sa vladom, koji  uključuju i sudjelovanje u multikulturalnom forumima; razgovori o ključnim pitanjima koja utiču na muslimanske Amerikance i Kanađane, i pomoć pri obuci o senzitivnosti i zapošljavanja na visokom nivou, širok spektar socijalnih usluga i građanskih projekata, kako samostalno tako i u suradnji s drugim organizacijama; zastupanja na lokalnim, nacionalnim i međunarodnim pitanjima, procedura i događaja koji imaju značajan utjecaj na bošnjačke amerikance ili kanađane; obrazovanja o islamu kao religiji i načinu života zajednica na univerzitetima, neprofitnim institucijama, vladi, medijima, i korporacijama; i komunikaciju sa drugim institucijama i korporacijama.

 

Učešće naših članova u radu ICNAB-a

 

ICNAB se sastoji od organizacija članica i njihovih članova, koje kolektivno čine tijelo od 200.000 članova sjeverno američke bošnjačke muslimanske zajednice. Organizacije članice ICNAB-a su uključene u rad ICNAB-a samim time što su dio procesa donošenja odluka i jer im je osigurano učešće rukovodstva u programima koje je omogućio, podržao ili odobrio ICNAB. Organizacije članice imenuju svoje službene predstavnike u Saboru - krajnje odlučujuće  tijelo ICNAB-a. U većini slučajeva, predstavnici su iskusni imami, vođe ili aktivista, uključujući i muškarce i žene, koji su trenutni ili bivši predsjednici, izvršni direktori, ili službenici njihovih organizacija. U skladu s tim, ICNAB-ove strategije, donošenje odluka, i inicijative su usko povezane, i odražavaju zabrinutost i uključivanje jezgra zajednice Bošnjaka u SAD i Kanadi.

 

Odnos ICNAB-a sa lokalnim, regionalnim i nacionalnim organizacijama

 

Kao nacionalna organizacija, ICNAB se posvetio izgradnji mostova razumijevanja i produktivnoj saradnji u ime sjevernoameričke bošnjačke muslimanske zajednice. ICNAB-ova saradnja i zagovaranje obuhvata širok niz lokalnih, regionalnih i nacionalnih organizacija, fokusirajući se na razne interese.

 

Kao vodeći nacionalni bošnjački muslimanski vjerski organizacije, ICNAB također radi sa nacionalnim muslimanskim organizacijama kako bi razgovarali o važnim političkim inicijativama i osigurati zastupljenost sjevernoameričke bošnjačke muslimanske zajednice u nacionalnom odlučivanju muslimanske zajednice.

Poštanska adresa:

 

13246 N. 23rd Ave
Phoenix, AZ 85029

Telefon: 602-761-9881
Faks: 602-761-9884