ICNAB

Članci

Održana peta redovna skupština medžlisa Midwest

Dana 20. januara 2018. godine održana je 5. redovna skupština medžlisa Midwest u Minneapolisu gdje je domaćin bio džemat ICBMN na čelu sa Jasmin ef. Suljkanovićem, imamom džemata i predsjednikom džematskog odbora Majid ef. Bradarić.  Skupštini su prisustvovali delegati iz svih džemata medžlisa Midwest, osim džemata u Fort Wayne, IN. Skupština je protekla u radnoj i produktivnoj atmosferi. Glavni imam ICNAB-a, dr. Sabahudin ef. Ćeman je prisustvovao skupštini i upoznao prisutne imame i delegate o nekim zaključcima prethodne skupštine medžlisa Midwest i davao korisne sugestije i prijedloge tokom rada skupštine.

 

Nakon što je usvojen dnevni red i zapisnik sa prošlogodišnje skupštine, oblasni imam medžlisa Midwest, Osman ef. Brkić, je podnio izvještaj o svom radu koji je jednoglasno usvojen, kao i finansijski izvještaj. U nastavku skupštine pristupilo se izboru i reizboru funkcija u medžlisu. Na poziciju sekretara medžlisa je ponovo izabran Nijaz ef. Valjevčić, a u Nadzorni odbor medžlisa Midwest su izabrani sljedeći članovi: dr. Senad ef. Agić, Fejlem ef. Salkić, Rasim Memić, Namik Kovač i Edis Ramulić. Za člana Upravnog odbora ICNAB-a iz reda džematlija je izabran hadžija Samir Agić.

 

Sljedeća tačka dnevnog reda je bila izbor mjesta održavanja narednih susreta omladine medžlisa Midwest kao i naredna skupština medžlisa. Domaćin ovogodišnjih omladinskih susreta medžlisa Midwest će biti džemat SABAH Chicago, a susreti će se održati od 4. do 6. maja 2018. godine. Naredna skupština medžlisa midwest će se održati u džematu Lincoln, NE.

 

Nakon pauze za podne namaz i ručak, raspravljalo se o nekoliko projekata i pitanja u okviru tačke razno. Dr. Sabahudin ef. Ćeman je upoznao imame i delegate sa odlukom Rijaseta da se u gradove gdje postoje džemati ICNAB-a šalju profesori medresa iz BiH na učenje engleskog jezika u ljetnom periodu od 1. jula do 15. augusta, prilikom čega bi se stavili na raspolaganje da budu zamjena lokalnom imamu u slučaju odlaska lokalnog imama na godišnji odmor. Hfz. Muriz ef. Mešić je predložio projekat obilaska džemata ICNAB-a sa ciljem pravljenja reportaže o džematima koja bi se potom emitovala na radio BIR-u. Dr. Muaz ef. Redžić je predstavio prijedlog platforme rada budućeg Ureda za vjerske poslove ICNAB-a koja je jednoglasno usvojena i upućena na Sabor ICNAB-a na dalju proceduru. Osman ef. Brkić je pozvao imame i delegate da u svojim džematima rade na projektima značajnim za ICNAB, a posebno na projektima „Male medrese“, umre i hadža koji nam predstoje. Na kraju, Sulejman ef. Čaušević je upoznao prisutne imame i delegate sa novonastalom situacijom u džematu Waterloo, IA, gdje je nakon kraće rasprave odlučeno da situaciju dalje ispita Nadzorni odbor medžlisa Midwest.

 

Slike se pete skupštine medžlisa Midwest se nalaze na ovom linku https://photos.app.goo.gl/Z9Fdkd4fcob7aDMn2.