ICNAB

Video izvještaj: Akcija Kurbani 2016.

 
Uplatom kurbana preko džemata povezanih u Islamsku zajednicu Bošnjaka Sjeverne Amerike direktno pomažete povratnike u manji BiH entitet. 
 
Akcija "Kurbani 2017" traje do 29. augusta 2017. godine i vaše  kurbane možete uplatiti u svim ICNAB-ovim džematima ili poslati ček na adresu: 
 
IZBSA - ICNAB
13246 N. 23rd Ave.
Phoenix, AZ 85029
 
sa naznakom “Kurban ‘17”. 

U prilogu pogledajte video o akciji Islamske zajednice Bošnjaka u Bosni i Hercegovini u kojoj je učestovala i Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike - "Kurbani 2016" - te se lično ujverite gdje i na koji način pomažete povratnike u manji BiH entitet uplatom kurbana kroz ICNAB.